تعداد اخبار امروز : 0 خبر

سه شنبه ۳۰ دی, ۱۳۹۹

مقالات مرتبط

بهره مندی ۳۰۵ نفر از روستائیان قم از آموزشهای مهارتی بیش از ۸ هزار نفر در آزمون های مهارتی در قم شرکت کردند ۱۳۶ تبعه خارجی در قم آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند

نظرات