تعداد اخبار امروز : 1 خبر

یکشنبه ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹

مقالات مرتبط

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم جلسه گروه کاری مهارت استان قم در سال ۹۹ برگزاری جلسه تحلیل ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

نظرات