تعداد اخبار امروز : 0 خبر

یکشنبه ۰۵ بهمن, ۱۳۹۹

مقالات مرتبط

آموزش های مهارتی مورد نیاز جامعه بر اساس آمایش سرزمین و معطوف به بازار کار است دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ۷۱۰ نفر از زندانیان قم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند

نظرات