تعداد اخبار امروز : 1 خبر

یکشنبه ۲۸ دی, ۱۳۹۹

مقالات مرتبط

بهره مندی ۳۰۵ نفر از روستائیان قم از آموزشهای مهارتی بیش از ۸ هزار نفر در آزمون های مهارتی در قم شرکت کردند ۱۳۶ تبعه خارجی در قم آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند

نظرات