تعداد اخبار امروز : 2 خبر

دوشنبه ۰۴ مرداد, ۱۴۰۰

بیانیه توافق سطح خدمات

 

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های این سازمان را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

مسئولیت و تعهدات:

-۱  این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش میزخدمت با مدیرکل و مسئولین واحد و روسای مراکزما می باشد.

-۲ حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی شده است.  نظرات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمات و در صورت لزوم اصلاح فرآیندها موثر خواهد بود در صورت امکان در نظرسنجی ما مشارکت فرمایید.

۳- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.