تعداد اخبار امروز : 2 خبر

جمعه ۰۹ خرداد, ۱۳۹۹

مقالات مرتبط

آموزش های مهارتی در استان قم با توجه به شعار سال ارائه میگردد برگزاری اولین جلسه گروه کاری مهارت استان قم در سال ۹۹ تکمیل دوره های آموزشی مرکز انقلاب از طریق سامانه آموزش مجازی

نظرات