تعداد اخبار امروز : 1 خبر

سه شنبه ۰۶ خرداد, ۱۳۹۹

وضعیت اپلکیشن های اختصاصی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

اپلیکیشن میزخدمت الکترونیکی
اپلیکیشن خبری اداره کل
اپلیکیشن مهارت
اپلیکیشن آموزش همگانی پیشگیری از کرونا ویروس